ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Thông tin chi tiết

Barron's IELTS International English (Tái Bản) - Kèm 2CD

Mã sản phẩm: Ba-Inter

Nhà sản xuất: Nxb Trẻ

Nhà cung cấp: Nhà Sách Minh Uyên

Giá: 146,000 đ

Đặt hàng

  • |

Barron's IELTS International English (Tái Bản) - Kèm 2CD

Tác giả: Lin Lougheed, Ed.D.

Nhà xuất bản: Nxb Trẻ

Nhà phát hành: Trí Việt

Trong tập sách này, học viên sẽ được tập trung luyện các kỹ năng thiết yếu sau đây để chuẩn bị cho một kỳ thi IELTS hiệu quả:

- Làm bài thi trắc nghiệm

- Câu trả lời ngắn

- Hoàn thành câu

- Hoàn thành biểu đồ

- Kỹ năng làm bài về đồ thị và bảng biểu

- Kỹ năng ghi chú

- Kỹ năng tóm tắt chủ đề

- Điền vào đồ thị, bản đồ

- Kỹ năng phân tích

Quyển sách luyện thi IELTS  này còn cung cấp 4 bài test thực hành cộng với phần nghe và đọc có đáp án đầy đủ, tiện cho học viên tự học và kiểm tra sự tiến bộ của chính mình qua từng bài thi thử. Nhưng bài thi thử này có cấu trúc giống như bài thi IELTS thật, giúp học viên và các thí sinh làm quen dần và tăng thêm lòng tin khi đối diện với kỳ thi thực tế.

sách này, học viên sẽ được tập trung luyện các kỹ năng thiết yếu sau đây để chuẩn bị cho một kỳ thi IELTS hiệu quả:

          - Làm bài thi trắc nghiệm,
          - Câu trả lời ngắn,
          - Hoàn thành câu,
          - Hoàn thành biểu đồ,
          - Kỹ năng làm bài về đồ thị và bảng biểu,
          - Kỹ năng ghi chú,
          - Kỹ năng tóm tắt chủ đề,
          - Điền vào đồ thị, bản đồ
          - Kỹ năng phân tích,
          - Và các kỹ năng khác...

          Sách còn cung cấp 4 bài test thực hành cộng với phần nghe và đọc có đáp án đầy đủ, tiện cho học viên tự học và kiểm tra sự tiến bộ của chính mình qua từng bài thi thử. Nhưng bài thi thử này có cấu trúc giống như bài thi IELTS thật, giúp học viên và các thí sinh làm quen dần và tăng thêm lòng tin khi đối diện với kỳ thi thực tế.

          Ngoài ra, sách còn cung cấp những thông tin căn bản về kỳ thi IELTS, về cấu trúc bài thi, những vấn đề thường gặp và đặc biệt là các bí quyết giúp nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, và các bí quyết học và thi IELTS hiệu quả nhất. Sau khi học qua với quyển sách này, các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi thật với kết quả như mong đợi.

Barron's IELTS International English (Tái Bản) - Kèm 2CD

Tác giả: Lin Lougheed, Ed.D.

Nhà xuất bản: Nxb Trẻ

Nhà phát hành: Trí Việt

Trong tập sách này, học viên sẽ được tập trung luyện các kỹ năng thiết yếu sau đây để chuẩn bị cho một kỳ thi IELTS hiệu quả:

- Làm bài thi trắc nghiệm

- Câu trả lời ngắn

- Hoàn thành câu

- Hoàn thành biểu đồ

- Kỹ năng làm bài về đồ thị và bảng biểu

- Kỹ năng ghi chú

- Kỹ năng tóm tắt chủ đề

- Điền vào đồ thị, bản đồ

- Kỹ năng phân tích

Quyển sách luyện thi IELTS  này còn cung cấp 4 bài test thực hành cộng với phần nghe và đọc có đáp án đầy đủ, tiện cho học viên tự học và kiểm tra sự tiến bộ của chính mình qua từng bài thi thử. Nhưng bài thi thử này có cấu trúc giống như bài thi IELTS thật, giúp học viên và các thí sinh làm quen dần và tăng thêm lòng tin khi đối diện với kỳ thi thực tế.

sách này, học viên sẽ được tập trung luyện các kỹ năng thiết yếu sau đây để chuẩn bị cho một kỳ thi IELTS hiệu quả:

          - Làm bài thi trắc nghiệm,
          - Câu trả lời ngắn,
          - Hoàn thành câu,
          - Hoàn thành biểu đồ,
          - Kỹ năng làm bài về đồ thị và bảng biểu,
          - Kỹ năng ghi chú,
          - Kỹ năng tóm tắt chủ đề,
          - Điền vào đồ thị, bản đồ
          - Kỹ năng phân tích,
          - Và các kỹ năng khác...

          Sách còn cung cấp 4 bài test thực hành cộng với phần nghe và đọc có đáp án đầy đủ, tiện cho học viên tự học và kiểm tra sự tiến bộ của chính mình qua từng bài thi thử. Nhưng bài thi thử này có cấu trúc giống như bài thi IELTS thật, giúp học viên và các thí sinh làm quen dần và tăng thêm lòng tin khi đối diện với kỳ thi thực tế.

          Ngoài ra, sách còn cung cấp những thông tin căn bản về kỳ thi IELTS, về cấu trúc bài thi, những vấn đề thường gặp và đặc biệt là các bí quyết giúp nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, và các bí quyết học và thi IELTS hiệu quả nhất. Sau khi học qua với quyển sách này, các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi thật với kết quả như mong đợi.