ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Thông tin chi tiết

Essential Words For The Ielts ( Kèm đĩa CD)

Mã sản phẩm: BraEss

Nhà sản xuất: First News

Nhà cung cấp: Nhà Sách Minh Uyên

Giá: 146,000 đ

Đặt hàng

  • |

Essential Words For The Ielts ( Kèm đĩa CD)

 

Tác giả: Lin Lougheed, Ed.D.

Nhà xuất bản: Nxb  Tổng Hợp TP.HCM

Nhà phát hành: Trí Việt

Essential Words For The Ielts" will help familiarize you with the vocabulary you will find on the reading and listening sections of the IELTS exam (International English Language Testing System). As the number of words you understand when you are reading and listening increases, your speaking and writing vocabulary will improve as well.

Essential Words For The Ielts ( Kèm đĩa CD)

 

Tác giả: Lin Lougheed, Ed.D.

Nhà xuất bản: Nxb  Tổng Hợp TP.HCM

Nhà phát hành: Trí Việt

Essential Words For The Ielts" will help familiarize you with the vocabulary you will find on the reading and listening sections of the IELTS exam (International English Language Testing System). As the number of words you understand when you are reading and listening increases, your speaking and writing vocabulary will improve as well.