ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Thông tin chi tiết

Hướng Dẫn Đọc Và Viết Tiếng Nhật ( Minh Thuyên - Hứa Mỹ Dung)

Mã sản phẩm: hđvtn

Nhà sản xuất: Thanh Niên

Nhà cung cấp: Nhà Sách Minh Uyên

Giá: 76,000 đ

Đặt hàng

  • |

Hướng Dẫn Đọc & Viết Tiếng Nhật

Tác giả: Minh Thuyên – Hứa Mỹ Dung
Nhà phát hành: Phương Nam

Nhà xuất bản:  NXB Thanh Niên

 

 

 Nội dung:

Hướng dẫn toàn diện về hệ thống chữ viết Nhật Bản
1006 ký tự cơ bản được sắp xếp theo trình tự liên tục từ lớp 1 đến 6
1945 ký tự thông dụng được sắp xếp theo thứ tự nét
Bao gồm đầy đủ các cách đọc và nghiwx tiếng Việt tương ứng
Các ô chỉ rõ số nét và trật tự viết các nét
Các bảng ký hiệu âm tiết Katakana và Hiragana

 

Hướng Dẫn Đọc & Viết Tiếng Nhật

Tác giả: Minh Thuyên – Hứa Mỹ Dung
Nhà phát hành: Phương Nam

Nhà xuất bản:  NXB Thanh Niên

 

 

 Nội dung:

Hướng dẫn toàn diện về hệ thống chữ viết Nhật Bản
1006 ký tự cơ bản được sắp xếp theo trình tự liên tục từ lớp 1 đến 6
1945 ký tự thông dụng được sắp xếp theo thứ tự nét
Bao gồm đầy đủ các cách đọc và nghiwx tiếng Việt tương ứng
Các ô chỉ rõ số nét và trật tự viết các nét

Các bảng ký hiệu âm tiết Katakana và Hiragana

Sản phẩm cùng loại