ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Thông tin chi tiết

Keywords For Fluency. Upper-Intermediate(Bộ tài liệu học từ vựng cực hiệu quả)

Mã sản phẩm: keyword-up

Nhà sản xuất:

Nhà cung cấp: Nhà Sách Minh Uyên

Giá: 155,000 đ

Giá khuyến mãi: 99,000 đ

Đặt hàng

  • |

Keywords For Fluency. Upper-Intermediate(Bộ tài liệu học từ vựng cực hiệu quả)
Tác Giả: George Woolard
Năm XB: 2011
Số trang: 196tr
Hình Thức: Bìa mềm
Bộ sách này gồm 3 cuốn, chia theo 3 trình độ là Pre-Intermediate, Intermediate và Upper-Intermediate.
Với các bạn còn yếu từ vựng nên học cuốn Pre-Intermediate trước. Đồng thời kết hợp một số tài liệu khác để bổ trợ, các bạn có thể sử dụng bộ sách New English File để ôn tập và cải thiện từ vựng cơ bản (bộ New English File các bạn cũng dùng ở trình độ tương đương)
Căn cứ theo topic của bộ New English File mà các bạn học chủ đề tương ứng trong cuốn này.
Với các bạn có vốn từ tốt rồi, các bạn học 2 cuốn còn lại. Cuốn Intermediate nâng cấp vốn từ theo topic và sử dụng hoàn toàn là Collocation, giúp các bạn sử dụng từ vựng rất “natural” – tiêu chí quan trọng nhất trong phần điểm về từ vựng.
Đồng thời, các bạn học kết hợp cả cuốn Upper luôn, đây là cuốn tăng vốn từ Academic cực nhanh, và dùng các từ này thật sự rất tự nhiên.
Các bạn có thể kết hợp với việc sử dụng cuốn 15 days for IELTS Speaking để tận dụng cách trả lời của họ nhưng dùng từ vựng mà bạn học được trong 2 cuốn này. Đây là cách nhanh nhất để có thể ghi nhớ và sử dụng thuần thục các từ vựng này.

Keywords For Fluency. Upper-Intermediate(Bộ tài liệu học từ vựng cực hiệu quả)
Tác Giả: George Woolard
Năm XB: 2011
Số trang: 196tr
Hình Thức: Bìa mềm
Bộ sách này gồm 3 cuốn, chia theo 3 trình độ là Pre-Intermediate, Intermediate và Upper-Intermediate.
Với các bạn còn yếu từ vựng nên học cuốn Pre-Intermediate trước. Đồng thời kết hợp một số tài liệu khác để bổ trợ, các bạn có thể sử dụng bộ sách New English File để ôn tập và cải thiện từ vựng cơ bản (bộ New English File các bạn cũng dùng ở trình độ tương đương)
Căn cứ theo topic của bộ New English File mà các bạn học chủ đề tương ứng trong cuốn này.
Với các bạn có vốn từ tốt rồi, các bạn học 2 cuốn còn lại. Cuốn Intermediate nâng cấp vốn từ theo topic và sử dụng hoàn toàn là Collocation, giúp các bạn sử dụng từ vựng rất “natural” – tiêu chí quan trọng nhất trong phần điểm về từ vựng.
Đồng thời, các bạn học kết hợp cả cuốn Upper luôn, đây là cuốn tăng vốn từ Academic cực nhanh, và dùng các từ này thật sự rất tự nhiên.
Các bạn có thể kết hợp với việc sử dụng cuốn 15 days for IELTS Speaking để tận dụng cách trả lời của họ nhưng dùng từ vựng mà bạn học được trong 2 cuốn này. Đây là cách nhanh nhất để có thể ghi nhớ và sử dụng thuần thục các từ vựng này.