ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0965 964 968

danh mục sản phẩm

Thông tin chi tiết

Movers 4 Student’s Book

Mã sản phẩm: m4

Nhà sản xuất: Cambridge University Press

Nhà cung cấp: Nhà Sách Minh Hồng

Giá: 128,000 đ

Giá khuyến mãi: 100,000 đ

Đặt hàng

  • |

Movers 4 Student’s Book

Cambridge Young Learner English Test Movers 4 Student’s Book

Cambridge Books for Cambridge Exams

Nhà xuất bản – Publisher: Cambridge University Press

Số trang – Pages: 76

Đặt Sách in màu bằng giấy Fo ĐL 80 , Bìa giấy Couhe cán bóng, đóng keo nhiệt hoặc bấm giữa giá: ( Sách đẹp,chất lượng)

Giá  Sách Starters: 60.000đ/ quyển  + CD

Giá  Sách  Movers: 65.000đ/ quyển  + CD

Giá  Sách  Flyers: 70.000đ/ quyển  + CD

 

Lấy Số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Movers 4 Student’s Book

Cambridge Young Learner English Test Movers 4 Student’s Book

Cambridge Books for Cambridge Exams

Nhà xuất bản – Publisher: Cambridge University Press

Số trang – Pages: 76

Đặt Sách in màu bằng giấy Fo ĐL 80 , Bìa giấy Couhe cán bóng, đóng keo nhiệt hoặc bấm giữa giá: ( Sách đẹp,chất lượng)

Giá  Sách Starters: 60.000đ/ quyển  + CD

Giá  Sách  Movers: 65.000đ/ quyển  + CD

Giá  Sách  Flyers: 70.000đ/ quyển  + CD

 

Lấy Số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất