ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Thông tin chi tiết

Từ điển Việt- Khmer

Mã sản phẩm: SAKH03

Nhà sản xuất: Thông Tấn

Nhà cung cấp: Nhà sách Minh Uyên

Giá: 310,000 đ

Đặt hàng

  • |

Từ điển Việt- Khmer
Tác giả Ngô Chân Lý
Có phiên âm Tiếng Việt
Khỏang 300.000 từ
Nhà xuất bản Thông Tấn

Từ điển Việt- Khmer
Tác giả Ngô Chân Lý
Có phiên âm Tiếng Việt
Khỏang 300.000 từ
Nhà xuất bản Thông Tấn

Sản phẩm cùng loại