ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Thông tin chi tiết

Từ vựng Khmer - Việt

Mã sản phẩm: SAKH02

Nhà sản xuất: Thông Tấn

Nhà cung cấp: Nhà sách Minh Uyên

Giá: 155,000 đ

Đặt hàng

  • |

Từ vựng Khmer - Việt
Tác giả Ngô Chân Lý
Có phiên âm Tiếng Việt
Khỏang 15.000 từ
Nhà xuất bản Thông Tấn

Từ vựng Khmer - Việt
Tác giả Ngô Chân Lý
Có phiên âm Tiếng Việt
Khỏang 15.000 từ
Nhà xuất bản Thông Tấn

Sản phẩm cùng loại