ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Chính sách

- Tại TP.HCM: Nhà Sách xác nhận đơn hàng , Giao hàng và thu tiền mặt

- Khách hàng ở tỉnh: đặt hàng qua website , Nhà Sách xác nhận đơn hàng,  tính cod, giao hàng cho bên CPN , CPN  Giao hàng và thu tiền mặt