ĐÔNG NAM BOOK
Hotline: 0939 188 189

Chính sách

1/- Giao Hàng miễn Phí tại TP. HCM với đơn hàng từ 500.000 đối với khách hàng ở gần như Q5, Q6, Q10, Q11

- Giao hàng miễn phí đơn hàng từ 1.000.000đ trở lên đối với khách hàng ở Q1,Q3,Bình Tân.....

2/ Đối với Tỉnh : Khách hàng ở tỉnh tính phí theo Cod Bưu điện hoặc các công ty CPN